www.orgle.siOrgle svojo osnovno vlogo orodja za glasbeno ustvarjanje močno presegajo. Čeprav govorimo o glasbilu, so namreč s svojo obliko, zgradbo in umeščenostjo hkrati likovna, zgodovinska, akustična, tehniška in duhovna evropska dediščina. Smisel orgel - ne glede na njihovo starost - je uporaba. Orgle bi torej morali obravnavati kot žive muzejske eksponate, kar pomeni, da skrb za njihovo spomeniško obravnavo lahko postane poseben izziv.

Slovenija v sedanjih mejah, skupaj s slovenstvom v zamejstvu, predstavlja križišče različnih orgelskih slogov, ki v našem orglarstvu rezultira v novo kakovost. Lepoto in inovativnost te kakovosti so še zlasti dosegli naši največji orglarji, kot so orglarsko izobraženi Franc Goršič, mednarodno uveljavljeni Frančišek Ksaver Križman in povezovalec slovanske orglarske tradicije Janez Frančišek Janeček.

Knjiga Orgle na Slovenskem Milka Bizjaka in Eda Škulja je leta 1985 predstavljala pomembno prelomnico dojemanju pomena orgel kot sakralne, glasbene, zgodovinske in tehniške dediščine. Izbor orgel je usmerjal mnoge odločitve njihovih skrbnikov. Knjiga danes priča o zgodovini, vendar posredno govori tudi o več kot 900 glasbilih, ki so za splošno javnost molčala. To skritost presegajo intenzivne raziskave nekaterih posameznikov, predvsem dr. Eda Škulja, ki beleži nad 1000 strokovnih in znanstvenih bibliografskih enot, od tega 20 monografij o orglah, ki Slovenijo po svoji obsežnosti in celovitem pokrivanju celotne države uvrščajo v sam vrh svetovne organologije. Na tem znanju temelji digitalna podatkovna zbirka Ars organi Sloveniae, v kateri je danes o slovenskih orglah zbrano in urejeno preko 15.000 dokumentov in okrog 45.000 fotografij.

Na tej osnovi smo pripravili strokovno neoporečno, a hkrati berljivo in privlačno publikacijo, ki ne bo samo govorila o preteklosti, ampak bralce skušala pritegniti v razmišljanje in pomenu in lepoti orgel in njihove glasbe v prihodnosti.

Izdelek ključnega koraka, ki se dogaja v letu evropske kulturne dediščine, je sestavljena iz dveh delov, knjige in spletne strani orgle.si. V knjigi so orgle prestavljene v besedi, zgodbah, z osnovnimi podatki in v fotografijah, ki so bile z dovoljenjem skrbnikov posnete v preteklih treh letih po vsej državi. Vse orgle v Sloveniji, in vsake posebej - končna številka sega nekaj čez 1000 - so v knjigi dobile svoj pomemben prostor.

Od vsakega posameznega zapisa v knjigi vodi spletni naslov, kjer bralec ne bo dobil le nekaterih dodatnih informacij, ampak bomo na ta način izkoristili možnosti, ki jih sodobni digitalni mediji in omrežja omogočajo: povezave na multimedijo ter znanstvene in umetniške vire, povezane z orglami. Predvsem pa možnost diskusije in povezovanja med ljudmi. Kot je smiselno iz zasnove, spletni del orgle.si nima določenega časa zaključka.

Projekt monografije Orgle Slovenije in spletne strani orgle.si:

    1. vsebinsko obravnava našo skupno dediščino

    2. prostorsko pokriva celotno državo, torej vse znane orgle v Republiki Sloveniji

    3. vsake posamezne orgle obdeluje zgodovinsko in tehniško, delno tudi likovno in družbeno

    4. predlaga vrednotenje, iz katerega lahko izhajajo usmeritve za ravnanje in ohranjanje

    5. je na inovativen način odprt za dopolnjevanje vsebine in komunikacijo z deležniki v državi in v mednarodni javnosti

Celotna dvodelna publikacija je naravnana za uporabo v mednarodni strokovni, umetniški in ljubiteljski javnosti. Podatki, kot na primer tehnične, zgodovinske in zvočne značilnosti, so prikazane po mednarodno uveljavljenih in razumljivih standardih. Poleg kataloga s slikami, besedil in podatkov, je v knjigi uvodoma na kratko predstavljena zgodovina orgel na Slovenskem, kot sklep pa pregled sedanjega stanja. Obe poglavji sta dostopni tudi v tujih jezikih.

Soustvarjalci verjamemo, da s takim pristopom vsem uporabnikom odpiramo obojestranska vrata: za mreženje znanja in za promocijo slovenske dediščine po svetu.

Izid izjemne knjige je načrtovan za jesen 2018.


m.arsors.org    koledar.orgle.si

Ars organi Sloveniae - Društvo Jarina Bohinj