Dopolnitve in popravki / Corrections and upgrade

hvala za sporočila na / please report to
info@orgle.siTIP MEDIJ MESTO STARO NOVO
DODATEK knjiga SPLOŠNO
DODATEK I:
- nove orgle VRH - SV. TRIJE KRALJI (2018 Močnik);
- nov podatek BELA PRI MOTNIKU (*1900 Bervar)
dopolnitev kartoteka Izola - sv. Marija
dodana dispozicija, bibliografija in zvoki registrov (www.arsors.org 2011)
dopolnitev kartoteka Srednja vas v Bohinju
dodana dispozicija, bibliografija in zvoki registrov (www.arsors.org 2011)
popravek pregledni zemljevid Celje - sv. Jožef
popravek orglarja
popravek knjiga str. 5 Reverences and Acknowledges Reverences and Acknowledgements
popravek knjiga str. 5 Indices Indexes
popravek knjiga str. 13 Acknowledges Acknowledgements
popravek knjiga str. 20 Avče, sredina XVII. Avče, sredina XV.
popravek knjiga str. 78 BOROVNICA župnijska cerkev sv. Miklavža župnijska cerkev sv. Marjete
popravek knjiga str. 256 LIPOGAV M (C–f3) M (C–c4)
popravek knjiga str. 321 MARIBOR – MAGDALENA Leta 2004 je škofijska komisija pripravila predlog obnove, ki je bila izvedena. Leta 2004 je škofijska komisija pripravila predlog obnove, ki jo je leta 2005 izvedel Simon Kolar.
popravek knjiga str. 343 MOTNIK – SV. MARIJA MAGDALENA Naredil ga je domačin Karel Bervar. Naredil ga je domačin Jožef Bervar.
popravek knjiga str. 436 RASTOKE - PLANINA PRI LJUBNEM RASTOKE - PLANINA PRI LJUBNEM RASTKE - PLANINA PRI LJUBNEM
popravek knjiga str. 474 SLIVNICA PRI MARIBORU 08 Kopula 8’ 08 Kopula 4’
popravek kartoteka str. 251 LESKOVEC PRI KRŠKEM - SV. ANA
Prvi odstavek se briše, ker zapis velja za cerkev v drugem kraju z imenom Leskovec.
popravek kartoteka str. 251 LESKOVEC PRI KRŠKEM - SV. ANA 1857 Dev 1848 Bilih
popravek knjiga str. 626 VRTOVIN cerkev Marije vnebovzete v Skriljah cerkev Marije vnebovzete
dodatek kartoteka str. 290 LJUBLJANA - SV. JAKOB - KAPELA
Renesančno-baročne orgle so bile leta 2017 prenovljene in spremenjene (INFO na www.dalibor-miklavcic.com).
dodatek kartoteka str. 567 ŠPITALIČ Obnovljene 2018.
popravek knjiga str. 219 VOJNIK - SV. MARIJA Dodatki pedalnih registrov in v korno ograjo vgrajenega igralnika so odstranjeni. Orglarski mojster Simon Kolar je ob restavriranju in rekonstrukciji odstranil vse dodatke pedalnih registrov in v korno ograjo vgrajeni igralnik.