www.arsors.org > podatki

Pregledni seznam orgel Ars organi Sloveniae
/ A list of past and existing organs in Slovenia

of 2013-11-22 (please see update list of existing organs at orgle.si )

Za filtriranje in sortiranje omogočite javascript.
Dodatne možnosti so opisane pri gumbu z znakom ?
Legenda oznak za filtriranje je spodaj / Please see a Legend for filter below/
Legenda / Legend

kraj/loc: ime kraja / name of village or town

žc: rimokatoliška župnijska cerkev / rome catholic parish church
nžc: nekdanja župnijska cerkev / former parish church
rc: redovna cerkev / monastery church
pc: rimokatoliška podružna cerkev / rimokatoliška affiliate church
ec: evangeličanska cerkev / evagelican church
OrgŠ: Cerkvena orglarska šola / Church music organ school
: državna ali občinska glasbena šola / state or municipality musical musical school
zas: zasebne orgle / privat organ

reg: število registrov / number of stops

leto/year: leto postavitve / build-up year

stanje/status:
s: orgle stojijo / existing organ
sn: neuporabne / useless
sk: shranjene v skladišču / dismantled
vs: orgle verjetno stojijo / organ probably exists
x: orgle odstranjene ali uničene / organ removed or destroyed
d: deli ohranjeni / parts preserved
nn: ni znano / status not known

meta podatki o zapisu / meta-data note:
(dostopno na zahtevo / available on request)
r: dispozicija / disposition
p,t: tehnične podrobnosti manuala in pedala/ keyboards' technical details

EŠD Oznaka številke dediščine / Cultural heritage register


Viri/Sources:

ANG: Seznam del orglarske delavnice ANGSTER
BER: BERGANT, Hubert, 1996: Ob orglah; Branko, Nova Gorica, 1996
BEN: ŠKULJ, Edo, 2013: Beneške orglarske delavnice; Škocjan pri Turjaku.
BOD: ŠKULJ, Edo, 2012: Baročne orglarske delavnice; Škocjan pri Turjaku.
CEJ: CEJ, Uroš, 2012: Orglarska delavnica Ivana Kacina in njegovi sodobniki med obema vojnama : diplomska naloga
COD: BIZJAK, Milko: Celjske orlarske delavnice v obdobju baroka, Cerkveni glasbenik
CUR: CURK, Jože: Sakralni spomeniki (v dekanijah na Celjskem), več zvezkov; Celje : Zavod za spomeniško varstvo
EME: EMERŠIČ, Cecilija, 2007: Orgle v dekanijah Ptuj in Zavrč : diplomsko delo;
FEL: = FEN
FEN: FENDRE, Petra, 2004: Orgle v dekanijah Celje in Žalec : diplomsko delo;
GOD: ŠKULJ, Edo, 2004: Goršičeva orglarska delavnica;
GRO: ŠKULJ, Edo: Orgle na območju občine Dobrepolje, Zbornik Grosuplje, 2000.
GURB: HÖFLER, Janez, 1978: Glasbena umetnost pozne renesanse in baroka na Slovenskem
HBR: BERGANT, Hubert (dediščina v Pokrajinskem arhivu Nova Gorica)
HUB: = HBR
IGS: KOTER, Darja, 2003: Izdelovalci glasbil na Slovenskem 1606-1918;
JEZ: JEZERNIK, Anja, 2009: Orgle v dekanijah Braslovče in Šaleška dolina : diplomsko delo;
JOD: ŠKULJ, Edo, 2001: Jenkova orglarska delavnica ; Družina d.o.o., Ljubljana, 2001
KAC: Alda JEDRLINIČ, Zdenka KOMEL, 1990: Ivan Kacin (1884-1953) - orglar in Paul J. Šifler (r. 1911) - skladatelj, organist, diplomska naloga
KEBE: KEBE, Janez, 2011: Cerkniško jezero in ljudje ob njem; Oglnjišče, Koper.
KERN: KERNEL, Leon, 2008: Organist nekoč in danes; Kulturno društvo Kernel iz Slavine, Slavina, 2008
KIR: KIRBIŠ, Aleksandra, 2007: Orgle v dekaniji Dravsko polje : diplomsko delo;
KOL: Orglarstvo Kolar
KRA: ŠKULJ, Edo: Orgle v dekaniji Kranj, Kranjski zbornik 2005
KRI: ŠKULJ, Edo, 2010: Križmanova orglarska delavnica; Družina d.o.o, Ljubljana, 2010
LAV: več avtorjev, 1911: Orgle v cerkvah Lavantinske škofije, Maribor, 1911
LCG: ŠKULJ, Edo, 2005: Leksikon cerkvenih glasbenikov; Družina d.o.o, Ljubljana, 2005
LIP: LIPUŠ, Špela, 2004: Orgle v dekaniji Gornji Grad : diplomska naloga;
LPD: LIPUŠČEK, Janez, 1997: Zapisnik useh stvari, glaune delo kisma in čisma delali (pripravila karla Kofol); Tolminski zbornik.
MAJ: MAJCEN, Jana, 2007: Orgle v dekanijah Nova Cerkev in Slovenske Konjice : diplomsko delo;
MAL: MALAVAŠIČ, Primož, 2000: Orgle v dekaniji Vrhnika : diplomska naloga;
MIL: ŠKULJ, Edo, 2004: Milavčeva orglarska delavnica ; Družina d.o.o, Ljubljana, 2007
MOC: MOČNIK, Tomaž
MYD: ŠKULJ, Edo, 2009: Mayerjeva orglarska delavnica (Dodatek 1: Mauracherjeva orglarska delavnica; Dodatek 2: Riegerjeva orglarska delavnica) ; Župnija Škocjan pri Turjaku, 2009
NOD: ŠKULJ, Edo, 2009: Naraksova orglarska delavnica ; Župnija Škocjan pri Turjaku, 2009
Obs, Zgo, NNN: vnosi podatkov na arsors.jarina.org in terenski ogledi
ODM: orgle.slomsek.net (Orglarska delavnica Maribor); ŠKULJ, Edo, 1999: Ob desetletnici Škofijske orglarske delavnice; Rimokatoliška škofija Maribor, Maribor, 1999
ODR: NOVAK, Peter, 2000: Orgle v dekaniji Radovljica : diplomska naloga;
OLN: ŠKULJ, Edo, 1987: Orgle v ljubljanski nadškofiji;
ONS: BIZJAK, Milko. & ŠKULJ Edo, 1985: Orgle na Slovenskem ; Državna založba Slovenije, Ljubljana 1985
OVL: ŠKULJ, Edo, 1994: Orgle v Ljubljani ; Mohorjeva družba, Celje, 1994
PBL: več avtorjev, Primorski slovenski biografski leksikon; Mohorjeva družba Gorica, 1985
PIS: PISAR, Valerija, 1999: Orgle na slovenskem Koroškem : diplomsko delo;
PRE: PREMRL, Stanko, podatki o stanju orgel v Ljubljanski škofiji, Ljubljana, 1906-1914
PRM: = PRE
PRH: PIRIH, Vladimir, tipkopis (zasebno gradivo)
RAD: RADOLE, Giuseppe http://www.istrianet.org/istria/illustri/radole/organi-istriani1.htm (stanje 17.11.2010 9:47)
RDI: RADOLE, Giuseppe, 1969: L'arte organaria in Istria; Casa editrice Patron, Bologna, 1969
RDT: RADOLE, Giuseppe, 2002: La diocesi di Trieste; Pizzicato, editioni musicali, Udine, 2002
RLD: ROLA, Marijan, 1989: Orgle v mariborski dekaniji;
ROL: = RLP
RLP: zasebni podatki in fotografsko gradivo Marijan Rola
ROZ: ROŽANC, Suzana, 2003: Orgle v dekaniji Šmarje pri Jelšah : diplomska naloga;
RUM: ŠKULJ, Edo: gradivo za monografijo Rumplova orglarska delavnica (zasebno)
RUMOD: = RUM
SEM: SEMLER, Mateja, 2007: Orgle v Prekmurju : diplomsko delo;
SKL: ŠKULJ, Edo: Orgle v dekaniji Škofja Loka. Loški razgledi, 1998
SKR: www.skrabl.com (Orglarska delavnica Antona Škrabla); ŠKRABL, Anton, 2000: Zvoki in harmonija, ob desetletnici orglarske delavnice Antona Škrabla; Samozaložba A. Škrabl, Brestovec, 2000
SKRD: ŠKULJ, Edo, 2011: Škrablova orglarska delavnica; Družina d.o.o., Ljubljana, 2011
SVI: ŠVIGELJ, Ana, 2004: Orgle v dekaniji Cerknica : diplomsko delo;
VAL: VALVASOR: Slava vojvodine Kranjske
ZOD: ŠKULJ, Edo, 2009: Zupanova orglarska delavnica ; Župnija Škocjan pri Turjaku, 2009
ZGUS: CVETKO, Dragotin: Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem (I, II, III); DZS, Ljubljana, 1958, 1959, 1960

CG___: Cerkveni glasbenik, letnik
KRN___: Kmetijske in rokodelske novice
ZD___: Zgodnja Danica
DLIB: različni viri na spletni strani www.dlib.si (podrobnosti interno)
WEB: različne spletne strani
NNN, DDD: drugi viri, ustni podatek, ipd.
ZP: zasebni podatek
NSAL: Nadškofijski arhiv Ljubljana
INV: inventarji v različnih arhivih
VIZ: gradiva različnih vizitacij
ZVKD: arhiv Zavoda za varstvo kulturne dediščine
INDOK: gradiva Ministrstva za kulturo
ARSORS: podatki terenskega ogleda


Stanje 22.11.2013, 2549 navedb. K izboljšavi prispevate tako, da vnesete prave podatke v vnosni obrazec ali pišete na arsors@jarina.org