ARS ORGANI SLOVENIAE


Analitski zemljevid obstoječih orgel

Stanje podatkov 23.7.2014. Poskusno delovanje / Test modeMapChannels

Nalaganje podatkov je v testni različici lahko počasno. Delovanje je hitro.
Če so na isti lokaciji podatki za več orgel, na primer obstoječe (s), v katerih je še del prejšnjih (d),
je lokacija za vsak posamični podatek nekoliko zamaknjena,
vendar velja za isti objekt.
Kraji z začetnicami na Č, Š ali Ž so na koncu seznama.
Težave sporočite na arsors@jarina.org

Namigi iskanja:
vnos "Goršič" da vse kraje z navedbo Goršičevih orgel
vnos "L16" kraje z znanimi orglami iz 17.stoletja
vnos "P-2" da kraje z orglami, ki imajo med 20 in 29 registrov
vnos "sk -" da orgle, ki so v skladiščih (med sk in - je presledek)
vnos "3m" da vse orgle s tremi manuali
in podobno

Omogočen je Googlov ulični pogled (Street View).Legenda / Legend

žc: rimokatoliška župnijska cerkev / rome catholic parish church
nžc: nekdanja župnijska cerkev / former parish church
pc: rimokatoliška podružna cerkev / rimokatoliška affiliate church
ec: evangeličanska cerkev / evagelican church
OrgŠ: Cerkvena orglarska šola / Church music organ school
: državna ali občinska glasbena šola / state or municipality musical musical school
zas: zasebne orgle / privat organ
NN: avtor neznan / unknown organbuilder

stanje/status:
s: orgle stojijo / existing organ
sn: neuporabne / useless
sk: razstavljene v skladišču / dismantled
vs: orgle verjetno stojijo / organ probably exists
x: orgle odstranjene ali uničene / organ removed or destroyed
d: deli ohranjeni / parts preserved
nn: stanje ali leto ni znano / unknown status.