Opombe in viri k besedilu / Remarks and sources

1. Valenčič, Rafko (2007): Sveti Hieronim - mož s Krasa. Ljubljana, Družina.
2. Burghardt, Walter John (2017): Encyclopadia Britannica, St. Jerome.
3. Patologiae cursus completus, series Latina (Paris, 1844–1864) PL 22.875.
4. Smole, K. (1973): Cecilija, rimska mučenka. V: Leto svetnikov. Zadruga katoliških duhovnikov, Ljubljana.
5. Hammerstein, Reinhold (1959): Instrumenta Hieronymi. Archiv für Musikwissenschaft, 16. Jahrg., H. 1./2., pp. 117-134. <> Christopher Page (1977): Biblical Instruments in Medieval Manuscript Illustration. In: Early Music, Vol. 5, No. 3 (Jul., 1977), pp. 299-309.
6. For German translation see H. Avenary: Hieronymus Epistel tiber die Musikinstrumente und ihre altöstlichen Quellen. In Anuario Musical, 16 (1961) p. 55-80. For French see: Bisagini, Jacopo (2015): L’Epistula ad dardanum et L’exégese irlandaise les instruments de musique. In: Mélanges en l’honneur de Pierre-Yves Lambert. Rennes: Travaux d’investigation et de recherche, 2015, pg. 342. Shortened in Russian: In: Moskovsyi muzikalnyi vestnik - ALIA MUSICA - De musica 7 (37). Short version in English see Williams (1993); The Organ in Western Culture, pg. 247.
7. Virdung, Sebastian (1511): Musica getutscht. Basel.
8. Annales Regni Francorum, DCCCXXVI
9. Williams, Peter (1993); The Organ in Western Culture 750 – 1250. Pg. 150–156.
10. Caffi, Francesco (1855): Storia della musica sacra nella gia cappella ducale di S. Marco di Venezia. Pg. 11.
11. Kuret, Primož (1973): Glasbeni instrumenti na srednjeveških freskah na Slovenskem. Slovenska matica, 1973. /Musical instruments depicted on the Medieval fresco paintings in Slovenia. (With an exhaustive Summary in German.)/
12. Radole, Giuseppe (1968), Gli organi nelle chiese istriane. In Atti e Memorie della Societa Istriana. Archeolologia e Storia Patria Volume XVI della Nuova Serie (LXVIII della Raccolta).
13. Mlinarič, Jože (1983): Maribor do začetka 17. stoletja. In Kronika, 31.
14. Archivio Capitolare di Capodistria No 321, c 32' dell. Refered by P. Kandler: Indicationi per conotere le cose storiche del litorale. Trieste 1855, p. 58.
15. Škulj, Edo (2005): Orgle in organisti v sedanji ljubljanski stolnici. Družina, Ljubljana. Pg. 12–15.
16. Sanctoninus, Paulus (ed. Giuseppe Vale, 1943). Itinerario di Paolo Santonino in Carintia, Stiria e Carniola negli anni 1485-1487 Cod. Vat. Lat. 3795. - Citta del Vaticano 1943. X, 303 S. 8°. Pg. 184.
17. Škulj, Edo (1997): Jurij Slatkonja na štirih upodobitvah. Kronika 45, I-2, p. 33–39
18. Vernarecci, Augusto (1881): Ottaviano de'Petrucci da Fossombrone, inventore dei tipi mobili metallici. Monacelli, Fossombrone. Pp. 9, 35, 43. <> Reese, Gustave (1934): The First Printed Collection of Part-Music: (The Odhecaton). In: The Musical Quarterly, Vol. 20, No. 1 (Jan., 1934), pp. 39-76. Oxford University Press.
19. Petrucci, Ottaviano (1501): "Harmonice musices Odhecaton" Introduzione. Venice 1501.
20. Kandler, Pietro: Indicazioni per riconoscere le cose storiche del Litorale. Trieste 1855, p. 58.
21. Alisi, Antonio: Benedetto e Vittore Carpaccio. Capodistria 1929.
22. Dobravec, Jurij (2015): Koper – stolnica – orgle 1516, izdelava historiata o zgodovini orgel, zgodovinska primerjava podobnih v Italiji, predlog za rekonstrukcijo. Projektno poročilo Zavodu za varstvo kulturne dediščine. /Cathedral of Koper – pipe organ 1516 – Invetigations of instrument's history, comparative historical research, reconstruction proposal. Project report to The Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia 2015/
23. Radole, Giuseppe (1969): L'arte organaria in Istria. Casa editrice R. Patron. P. 11, 35, 137.
24. Škulj, Edo (2002): Orglarji in orgle v samostanski cerkvi. In: Sedem stoletij minoritskega samostana sv. Frančiška Asiškega v Piranu : 1301-2001. Pg. 315–316.
25. Curk, Jože (1984): Zbirka vodnikov kulturni in naravni spomeniki Slovenije. In: Časopis za zgodovino in narodopisje, 1984, Volume 2 pg. 353.
26. Škulj, Edo (2005): Orgle in organisti v sedanji ljubljanski stolnici. Družina, Ljubljana. Pg. 13–14.
27. Ibid.
28. Reisp, B.: Ljubljanski grad – zgodovinski oris. Ljubljana 1985, pg. 20.
29. See Quoika, R.: Altösterreichische Hornwerke. Mersenburger Berlin, 1958.
30. Valvasor, Johann Weichard (V., Janez Vajkard, 1689): Die Ehre des Hertzogthums Crain. Nürnberg. App.
31. Radole (1969): Istria. Pg. 38–39.
32. Vrhovnik, Ivan (1903): Zatrte nekdanje cerkve in kapele ljubljanske. V: Danica: cerkven časopis za slovenske pokrajine 01.05.1903, l. 56, št. 14. Pg. 108.
33. Kapiteljski arhiv Novo mesto, f. 34-1, listina 39.
34. Dobravec, Jurij (2016): Orgelski mozaik 2016 /iz terenske beležke / field notebook / – Ptuj – sv. Rok (Sp. Hajdina), med 1640 in 1660. In: Ecce organvm! No3. Pg. 7.
35. Dobravec, Jurij Orgelski mozaik ...
36. Heinz (2012), Frühbarocke... pg. 131.
37. Meder, Jagoda (1992): Orgulje u Hrvatskoj. Globus, Zagreb. Pg. 21.
38. Heinz (2012), Frühbarocke... pg. 156.
39. Škulj, Edo (2012): Baročne orglarske delavnice (mit Zusammenfassung). Škocjan. Pg. 7-8.
40. Schneider, Thekla (1957): Casparini, Eugen. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 3, Berlin 1957, Pg. 165
41. Nassimbeni, Lorenzo & Loris Stella (2004): L' arcidiocesi di Gorizia. Organi e trad. org. Friuli Venezia Giulia Pizzicato. Pg. 169.
42. Radole. Giuseppe (1986): Eugenio Gasparini costrui i suoi primi organi in Istria? L'organo 24. Pg. 127–133.
43. Höfler, Janez (1968): Glasbeniki koprske stolnice v 17. in 18. stoletju. Kronika. 1968. Vol. zv 3, no. 6, p. 141.
44. Lunelli, Renato (1937): Organari stranieri in Italia. Edizioni "Psalterium", 1937. Pg. 277–278.
45. Grbec, Rožana (cca 1985): Minoritski samostan v Piranu – Orgle v cerkvi svetega Frančiška. Manuscript. Archive ARSORS.
46. Höfler (1968), Glasbeniki ... Pg. 142
47. Kandler (1885), Triest, str 75
48. Nassimbeni (2004), pg. 216.
49. Dobravec (2016), Orgelski mozaik ... pg. 5.
50. Quoika, Rudolf (1953): Die altösterreichische Orgel der späten Gotik, der Renaissance und des Barock Bärenreiter.
51. Reichling, Alfred (1982): Orgellandschaft Südtirol. Athesia, Bozen.
52. Šaban, L., Orgulje slovenskih graditelja u Hrvatskoj, in: Muzikološki zbornik 15 (Ljubljana, 1979), 13–41.
53. Šaban, L., The Organs of Ivan Juraj Eisl in Croatia, v: The Organ Yearbook III, (Amsterdam 1972), 41–52.
54. Škulj, E., Baročne orglarske delavnice (Škocjan, 2012), 9¬–32; with German abstract 213.
55. ŠABAN, L. – BLAŽEKOVIĆ, Z.: Pregled povijesti starijih orgulja Zagrebačke katedrale, in: Arti musices, 22 (Zagreb, 1991), 1, 3–40., [History of the older pipe organs of the Zagreb cathedral]
56. Quoika, R., Die altösterreichische Orgel, (Kassel, 1953), 40; Lunelli, R., Der Orgelbau in Italien (Mainz, 1956), 123.
57. The organ is illustrated on the front of well known book Orgle na Slovenskem (Orgeln in Slowenien by Bizjak and Škulj, 1985)
58. Škulj, Baročne..., 2012, 43–96
59. Škulj, Baročne..., 2012, 46
60. Heinz, O., Frühbarocke Orgeln in der Steiermark, (Graz, 2012), 28, 107.
61. Dobravec, J., Novosti iz mariborske orglarske delavnice Otonič, in: Cerkveni glasbenik 2017/5, Ljubljana.
62. When speaking of data, I reffer to database Ars organi Slovenia.
63. Štefanič, T. et all, Celjski baročni orglarski mojster Janez Frančišek Janeček, (Ptuj, 2016), 1–280. [Baroque organ master Janez Frančišek Janeček in Celje]
64. Škulj, Baročne..., 2012, 161–180
65. Allmer G. in Alois Hörbiger, 1810 – 1876, Der Orgelbauer von Tirol. (Wildschönau 2010), 20.
66. Škulj, E., Beneške orglarske delavnice (Ljubljana, 2013) [Venetian-style organs in Slovenia]
67. Škulj, E., Križmanova orglarska delavnica, (Ljubljana 2010) [Križman's organ workshop], 1–335.
68. Škulj, E.,Tri sinteze Križmanovih orgel [Three syntheses of Križman's pipe organ], in: Muz zbornik, 2015, 51.I, 81–95.
69. Dobravec, J., Orglar Johann Gottfried Kunath – življenje in pregled dela, in: Ecce organvm! 1 (2016), pg. 9-23 [Organ builder Johann Gottfried Kunath: life and overview of his work]
70. Škulj, E., Rumplova orglarska delavnica, 2011, 1–152.
71. Koter, D., Iz glasbene dediščine tuštanjske graščine, Kronika, 2009.
72. Hesse, E., Der Wiener Orgelbauer Carl Hesse, in: Organa Austriaca 1, 1976, 109-113
73. Kuščer, Z., Johann August Carl Hesse, in: Dei Orgel asl europäisches Kulturgut. Varaždin, 2000, pg. 79–86, 171–178.
74. Goršič, F. jn., Orglarski mojster Franc Goršič (1836-1898), in: Kronika 15/2, pg. 103-112.
75. Rather unknown organbuilder but somehow connected with A. Bruckner (See: Scheder, Franz: Anton Bruckner Chronologie Datenbank.- 24.10.1868, Samstag. Bruckner Institut Linz.
76. Matthias Reichling, Art. „Grafenauer, Familie?, in: Oesterreichisches Musiklexikon online, (www.musiklexikon.ac.at)
77. Lukan, J., Franz Grafenauer, Dissertation (Wien, 1981), 296.
78. Škulj E., Goršičeva orglarska delavnica, (Ljubljana, 2004), 1–220 [Goršič organ workshop]
79. Škulj E., Zupanova orglarska delavnica, (Škocjan, 2009), 1–224. [Zupan's organ workshop]
80. Škulj E., Naraksova orglarska delavnica, (Škocjan, 2009), 1–88. [Naraks organ workshop]
81. Metz, Franz (2004): Das Tagebuch eines Orgelbauers Josef Angester. p. vi–vii; 170–196.
82. Škulj E., Milavčeva orglarska delavnica, (Škocjan, 2009).
83. Hörler B., Der Orgelbauer Anton Dernič in Radovljica (Slowenien), in: Acta organologica 35 (in print).
84. Dobravec, Jurij (2017): Usoda slovenskih orgel v prvi svetovni vojni. Arhivi, glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. Letn. 40, št. 2 (2017), p. 415–435.
85. Škulj E., Jenkova orglarska delavnica, Ljubljana 2001.
86. Dobravec, J., Orgelprospekte im ›Modern Style‹ in Slowenien, in: Acta organologica 35 (in print).