Nove orgle / New organs


Vrh - Sv. Trije Kralji; Močnik 2018 (blagoslov 9.9.2018) - v pripravi
Maribor - Pobrežje (načrtovano december 2018) - v pripravi

To err is human / Motiti se je človeško

Vnaprej hvala / please report:
info@orgle.si

log


2018-09-20 poskusno delovanje spletne strani